کارن:Bff

د ويکيتابونه لخوا
Jump to navigation Jump to search
Redirect arrow without text.png
:ru:User:BffNUMBEROFPAGES = 11,723,625
NUMBEROFARTICLES = 123,102
NUMBEROFFILES = 2,019
NUMBEROFEDITS = 23,754,857
NUMBEROFUSERS = 36,201,419
NUMBEROFACTIVEUSERS = 3,542
NUMBERINGROUP:bot = 32
NUMBERINGROUP:sysop = 67
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 4