غوښتلي مخونه

دا د هغو ناموجودو مخونو لړليک دی چې تر ټولو ډېرې تړنې لري، په دې لړليک کې د مخ گرځونو مخونه شامل نه دي. د هغو ناموجودو مخونو لپاره چې د مخ گرځونو مخونه په کې شامل دي، د ماتو مخ گرځونو لړليک کې کتلی شی.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۴:۱۶, ۲۸ نومبر ۲۰۲۳ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. ويکيتابونه:Arts bookshelf‎‏ (۵ تړنې)
 2. ويکيتابونه:Games and athletics bookshelf‎‏ (۵ تړنې)
 3. ويکيتابونه:History bookshelf‎‏ (۵ تړنې)
 4. ويکيتابونه:Biology bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 5. ويکيتابونه:Business and economics bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 6. ويکيتابونه:Computer science bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 7. ويکيتابونه:Computer software bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 8. ويکيتابونه:Domain-specific languages bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 9. ويکيتابونه:Education bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 10. ويکيتابونه:Engineering bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 11. ويکيتابونه:Health science bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 12. ويکيتابونه:How-tos bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 13. ويکيتابونه:Humanities bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 14. ويکيتابونه:Information technology bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 15. ويکيتابونه:Language and literature bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 16. ويکيتابونه:Languages bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 17. ويکيتابونه:Law bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 18. ويکيتابونه:Mathematics bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 19. ويکيتابونه:Natural sciences bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 20. ويکيتابونه:Physics bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 21. ويکيتابونه:Programming languages bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 22. ويکيتابونه:Social sciences bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 23. ويکيتابونه:Study guides bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 24. ويکيتابونه:Technology bookshelf‎‏ (۴ تړنې)
 25. Wikijunior‎‏ (۳ تړنې)
 26. د هنر تاريخ‎‏ (۳ تړنې)
 27. ويکيتابونه:Computer and video games bookshelf‎‏ (۳ تړنې)
 28. ويکيتابونه:Featured books‎‏ (۳ تړنې)
 29. کينډۍ:Botm Winner Short‎‏ (۳ تړنې)
 30. کينډۍ:Stage short‎‏ (۳ تړنې)
 31. کينډۍ:User ps-0‎‏ (۳ تړنې)
 32. لارښود:Development stages‎‏ (۳ تړنې)
 33. *‎‏ (۲ تړنې)
 34. 21am‎‏ (۲ تړنې)
 35. Accordion‎‏ (۲ تړنې)
 36. Arimaa‎‏ (۲ تړنې)
 37. Blender 3D‎‏ (۲ تړنې)
 38. Can not be against traditional law‎‏ (۲ تړنې)
 39. Chinese checkers‎‏ (۲ تړنې)
 40. Clarinet‎‏ (۲ تړنې)
 41. Contradancers Guide to Successfully Beginning Scottish Country Dance‎‏ (۲ تړنې)
 42. Cookbook‎‏ (۲ تړنې)
 43. Divergent money‎‏ (۲ تړنې)
 44. Divergent money and power‎‏ (۲ تړنې)
 45. Divergent moneyaction‎‏ (۲ تړنې)
 46. English usa divergent friendship‎‏ (۲ تړنې)
 47. Eu american japon language friendship‎‏ (۲ تړنې)
 48. Folkstyle Wrestling‎‏ (۲ تړنې)
 49. Get europe and usa science kind‎‏ (۲ تړنې)
 50. Get power and money divergent‎‏ (۲ تړنې)

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل