توکو سره ناتړلي مخونه

Jump to navigation Jump to search

په دې مخ د هغو مخونو لړليک دی چې بل اومتوک سره لا نه دي تړل شوي (په نومتشيالونو کې چې د تړل شويو توکو ملاتړ کوي). دا لړليک د مخښکته مخ پېژند له مخې اوډل شوی چې نوي مخونه په سر کې راشي.

This special page is disabled for performance reasons.