نښلنونه

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

نښلن نومد بدلون په لړليکونو کې ښکارېدنهد مانا بشپړه څرگندونهسرچينهفعال؟نښلن لرونکي بدلونونه
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-new-redirectنوی بېرته راګرځولEdits that create a new redirect or change a page to a redirectد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-blankبسته بنديEdits that blank a pageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-replaceځايناستولEdits that remove more than 90% of the content of a pageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-rollbackپه شابېولEdits that roll back previous edits using the rollback linkد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-undoناکړلEdits that undo previous edits using the undo linkد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-manual-revertپه لاسي‌لاس بیرته راګرځولEdits that manually restore the page to an exact previous stateد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
disneynewdisneynewد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
T144167T144167د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
meta spam idmeta spam idد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
blankingblankingد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
emojiڅېره گۍUsed by global abuse filter 110.د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
visualeditorليدنيز سموندا سمون د ليدنيز سمونگر په مرسته شوید يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
visualeditor-needcheckليدنيز سمون: کره کتنهEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mobile editد موبايل سمونسمون د موبايل له لارې (جال يا کاريال)د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mobile app editد موبايل کاريال سمونسمونونه د موبايل کاريال له لارېد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for Androidد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
mobile web editد موبايل وېب سمونسمون د موبايل گورت له لارېد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarد يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.د يو شاتاړي له مخې پېژندل شویهو۰ بدلونونه