ويکيخپلمنځي اومتوک کتل

Jump to navigation Jump to search

This is an overview of the interwiki table, which defines the prefix shortcuts used to quickly link to different wikis and other external sites. For recommended use, please see the manual on MediaWiki.org.

Legend
مختاړی Interwiki prefix to be used in [[prefix:pagename]] wikitext syntax.
URL Template for URLs. The placeholder $1 will be replaced by the pagename in [[prefix:pagename]].
Forward هو External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix will be redirected to the target URL of the interwiki (i.e. treated like links to local pages).
نه External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix in the URL will result in a "ناسم سرليک" error page.
Transclude هو If wikitext syntax {{prefix:pagename}} is used, allow template/page transclusion from the foreign wiki if interwiki transclusions are enabled in general (scary transclusion).
نه Do not allow {{prefix:pagename}} to transclude foreign templates/pages, rather look for a local page in the template namespace.

ويکيخپلمنځي مختاړي

مختاړیURLForwardTransclude
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlنه-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1هو-
advogatohttp://www.advogato.org/$1نه-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1نه-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1نه-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1نه-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1نه-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1نه-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/نه-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1نه-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1نه-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1نه-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1نه-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractنه-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1نه-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1نه-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiهو-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1نه-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1هو-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1نه-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1هو-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1نه-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1نه-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1نه-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1نه-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1نه-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1نه-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1هو-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1نه-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1نه-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1نه-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1نه-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1نه-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1نه-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1نه-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1نه-
debianhttps://wiki.debian.org/$1نه-
delicious//www.delicious.com/tag/$1نه-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1نه-
dico//dicoado.org/dico/$1نه-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1نه-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1نه-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1نه-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1نه-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1نه-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1نه-
dmozhttps://curlie.org/$1نه-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1نه-
doi//doi.org/$1نه-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1هو-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1نه-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1هو-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/هو-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1نه-
dplahttps://dp.la/item/$1نه-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1نه-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1نه-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1نه-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1نه-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1نه-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1نه-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1نه-
encychttp://encyc.org/wiki/$1نه-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1نه-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1نه-
enkolhttp://enkol.pl/$1نه-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1نه-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1نه-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1هو-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1نه-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1نه-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1نه-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1نه-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1نه-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1نه-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1نه-
finnixhttps://www.finnix.org/$1نه-
flickruser//www.flickr.com/people/$1نه-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1نه-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1نه-
foldochttp://foldoc.org/$1نه-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1هو-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1هو-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1نه-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1نه-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1نه-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1نه-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1نه-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1نه-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1نه-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1نه-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1نه-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1نه-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1نه-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1نه-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1نه-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1نه-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1هو-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1هو-
gitlabhttps://gitlab.wikimedia.org/$1هو-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1نه-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1نه-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1نه-
google//www.google.com/search?q=$1نه-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1نه-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1نه-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1نه-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1نه-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1نه-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1نه-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1نه-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1نه-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1نه-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1نه-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1نه-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1نه-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1هو-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1نه-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1نه-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1نه-
iarchive//archive.org/details/$1نه-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/نه-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/نه-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/نه-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/نه-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1هو-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1نه-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1نه-
ircirc://irc.libera.chat/$1نه-
ircsircs://irc.libera.chat/$1نه-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1هو-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1هو-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1نه-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1نه-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1نه-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1نه-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1نه-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1نه-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1نه-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1نه-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1نه-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1نه-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1نه-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1نه-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1نه-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1نه-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1هو-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1نه-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1نه-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1نه-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1نه-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1نه-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1نه-
listarchivehttps://lists.wikimedia.org/hyperkitty/$1هو-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1نه-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1نه-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1نه-
localwikihttps://localwiki.org/$1نه-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1نه-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1نه-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1نه-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1نه-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1نه-
mailhttps://lists.wikimedia.org/postorius/lists/$1.lists.wikimedia.org/هو-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1هو-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1نه-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1نه-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1نه-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1هو-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1هو-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1نه-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1نه-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1نه-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1نه-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1نه-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1نه-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1نه-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1نه-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1نه-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1نه-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1هو-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1نه-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1نه-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1نه-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1نه-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1نه-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1نه-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1هو-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1هو-
oeis//oeis.org/$1نه-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1هو-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1نه-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1نه-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1نه-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1نه-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1نه-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1نه-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1نه-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1نه-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1نه-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1نه-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1هو-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1هو-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1نه-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1هو-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1هو-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1نه-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1نه-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1نه-
pawshttps://public.paws.wmcloud.org/$1نه-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1نه-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1نه-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1هو-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1هو-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1نه-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1نه-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlنه-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1نه-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractنه-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1نه-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1نه-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1هو-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1نه-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1هو-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1نه-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1نه-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1هو-
quarryhttps://quarry.wmcloud.org/$1نه-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1نه-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1هو-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlنه-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1نه-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1نه-
robowikihttp://robowiki.net/?$1نه-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1نه-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1نه-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1هو-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1نه-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1نه-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/نه-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1نه-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1نه-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1نه-
seapighttp://www.seapig.org/$1نه-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1نه-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1نه-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1نه-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1نه-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiهو-
sharemap//sharemap.org/$1نه-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1نه-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1نه-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1نه-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1هو-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1هو-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1نه-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1هو-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1نه-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1هو-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1نه-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1هو-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1نه-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logهو-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1نه-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1نه-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1نه-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1نه-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1هو-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1هو-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1هو-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1هو-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1نه-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1نه-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1نه-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1نه-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1هو-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1نه-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1نه-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1نه-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1نه-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1نه-
tools//toolserver.org/$1نه-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1هو-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1نه-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1نه-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1نه-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1نه-
twlhttps://wikipedialibrary.wmflabs.org/search/?q=$1نه-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/index.php?title=$1نه-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1نه-
uncyclopediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#uncyclopediaهو-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1نه-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1نه-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1نه-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1نه-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1نه-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1هو-
utrshttps://utrs-beta.wmflabs.org/appeal/$1نه-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1نه-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1نه-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1نه-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1نه-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1هو-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1هو-
vrtshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1هو-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1نه-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1نه-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1هو-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1نه-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1نه-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1نه-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1هو-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1نه-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1نه-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1نه-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1نه-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1هو-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1نه-
wikif1http://www.wikif1.org/$1نه-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1نه-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1نه-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1نه-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1نه-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1نه-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1نه-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1نه-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1هو-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1نه-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestهو-
wikiotics//wikiotics.org/$1نه-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1نه-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1هو-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1هو-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1هو-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1نه-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1هو-
wikisphttps://wikisp.org/wiki/$1نه-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1نه-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1نه-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1هو-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1نه-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1هو-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1هو-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1هو-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1هو-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1نه-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1هو-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1نه-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1هو-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1نه-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1نه-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1نه-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1نه-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1نه-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1نه-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1نه-
wmde//wikimedia.deنه-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1نه-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1نه-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1نه-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongهو-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1نه-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1هو-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1نه-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1نه-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaهو-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesهو-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1نه-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1نه-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1نه-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1هو-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1هو-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1هو-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1نه-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1هو-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1نه-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1نه-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1نه-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1نه-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1نه-
xtoolshttps://xtools.wmflabs.org/$1نه-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1نه-
zumhttps://wiki.zum.de/$1نه-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1نه-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1هو-
czhttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dkhttps://da.wikibooks.org/wiki/$1هو-
epohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
jphttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1هو-
minnanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cmnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
en-simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1هو-
whttps://ps.wikipedia.org/wiki/$1هو-
wikthttps://ps.wiktionary.org/wiki/$1هو-
qhttps://ps.wikiquote.org/wiki/$1هو-
nhttps://ps.wikinews.org/wiki/$1هو-
shttps://ps.wikisource.org/wiki/$1هو-
chapterhttps://ps.wikimedia.org/wiki/$1هو-
vhttps://ps.wikiversity.org/wiki/$1هو-
voyhttps://ps.wikivoyage.org/wiki/$1هو-

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "په نورو ژبو کې" listing when added to a page.

مختاړیURLForwardTransclude
aahttps://aa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
abhttps://ab.wikibooks.org/wiki/$1هو-
acehttps://ace.wikibooks.org/wiki/$1هو-
adyhttps://ady.wikibooks.org/wiki/$1هو-
afhttps://af.wikibooks.org/wiki/$1هو-
akhttps://ak.wikibooks.org/wiki/$1هو-
alshttps://als.wikibooks.org/wiki/$1هو-
althttps://alt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
amhttps://am.wikibooks.org/wiki/$1هو-
amihttps://ami.wikibooks.org/wiki/$1هو-
anhttps://an.wikibooks.org/wiki/$1هو-
anghttps://ang.wikibooks.org/wiki/$1هو-
arhttps://ar.wikibooks.org/wiki/$1هو-
archttps://arc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
aryhttps://ary.wikibooks.org/wiki/$1هو-
arzhttps://arz.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ashttps://as.wikibooks.org/wiki/$1هو-
asthttps://ast.wikibooks.org/wiki/$1هو-
atjhttps://atj.wikibooks.org/wiki/$1هو-
avhttps://av.wikibooks.org/wiki/$1هو-
avkhttps://avk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
awahttps://awa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ayhttps://ay.wikibooks.org/wiki/$1هو-
azhttps://az.wikibooks.org/wiki/$1هو-
azbhttps://azb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bahttps://ba.wikibooks.org/wiki/$1هو-
banhttps://ban.wikibooks.org/wiki/$1هو-
barhttps://bar.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bat-smghttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bclhttps://bcl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
behttps://be.wikibooks.org/wiki/$1هو-
be-taraskhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1هو-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bghttps://bg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bhhttps://bh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bihttps://bi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bjnhttps://bjn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
blkhttps://blk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bmhttps://bm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bnhttps://bn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bohttps://bo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bpyhttps://bpy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
brhttps://br.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bshttps://bs.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bughttps://bug.wikibooks.org/wiki/$1هو-
bxrhttps://bxr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cahttps://ca.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cdohttps://cdo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cehttps://ce.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cebhttps://ceb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
chhttps://ch.wikibooks.org/wiki/$1هو-
chohttps://cho.wikibooks.org/wiki/$1هو-
chrhttps://chr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
chyhttps://chy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ckbhttps://ckb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cohttps://co.wikibooks.org/wiki/$1هو-
crhttps://cr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
crhhttps://crh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cshttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1هو-
csbhttps://csb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cuhttps://cu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cvhttps://cv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
cyhttps://cy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dahttps://da.wikibooks.org/wiki/$1هو-
daghttps://dag.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dehttps://de.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dinhttps://din.wikibooks.org/wiki/$1هو-
diqhttps://diq.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dsbhttps://dsb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dtyhttps://dty.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dvhttps://dv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
dzhttps://dz.wikibooks.org/wiki/$1هو-
eehttps://ee.wikibooks.org/wiki/$1هو-
elhttps://el.wikibooks.org/wiki/$1هو-
emlhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1هو-
enhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1هو-
eohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
eshttps://es.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ethttps://et.wikibooks.org/wiki/$1هو-
euhttps://eu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
exthttps://ext.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fahttps://fa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ffhttps://ff.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fihttps://fi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fjhttps://fj.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fohttps://fo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
frhttps://fr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
frphttps://frp.wikibooks.org/wiki/$1هو-
frrhttps://frr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
furhttps://fur.wikibooks.org/wiki/$1هو-
fyhttps://fy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gahttps://ga.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gaghttps://gag.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ganhttps://gan.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gcrhttps://gcr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gdhttps://gd.wikibooks.org/wiki/$1هو-
glhttps://gl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
glkhttps://glk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gnhttps://gn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gomhttps://gom.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gorhttps://gor.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gothttps://got.wikibooks.org/wiki/$1هو-
guhttps://gu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
guwhttps://guw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gvhttps://gv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hahttps://ha.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hakhttps://hak.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hawhttps://haw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hehttps://he.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hihttps://hi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hifhttps://hif.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hohttps://ho.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hrhttps://hr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hsbhttps://hsb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hthttps://ht.wikibooks.org/wiki/$1هو-
huhttps://hu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hyhttps://hy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hywhttps://hyw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
hzhttps://hz.wikibooks.org/wiki/$1هو-
iahttps://ia.wikibooks.org/wiki/$1هو-
idhttps://id.wikibooks.org/wiki/$1هو-
iehttps://ie.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ighttps://ig.wikibooks.org/wiki/$1هو-
iihttps://ii.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ikhttps://ik.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ilohttps://ilo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
inhhttps://inh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
iohttps://io.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ishttps://is.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ithttps://it.wikibooks.org/wiki/$1هو-
iuhttps://iu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
jahttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1هو-
jamhttps://jam.wikibooks.org/wiki/$1هو-
jbohttps://jbo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
jvhttps://jv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kahttps://ka.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kaahttps://kaa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kabhttps://kab.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kbdhttps://kbd.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kbphttps://kbp.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kcghttps://kcg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kghttps://kg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kihttps://ki.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kjhttps://kj.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kkhttps://kk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
klhttps://kl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kmhttps://km.wikibooks.org/wiki/$1هو-
knhttps://kn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kohttps://ko.wikibooks.org/wiki/$1هو-
koihttps://koi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
krhttps://kr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
krchttps://krc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kshttps://ks.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kshhttps://ksh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kuhttps://ku.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kvhttps://kv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kwhttps://kw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
kyhttps://ky.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lahttps://la.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ladhttps://lad.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lbhttps://lb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lbehttps://lbe.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lezhttps://lez.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lfnhttps://lfn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lghttps://lg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lihttps://li.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lijhttps://lij.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lldhttps://lld.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lmohttps://lmo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lnhttps://ln.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lohttps://lo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lrchttps://lrc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lthttps://lt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ltghttps://ltg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lvhttps://lv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
madhttps://mad.wikibooks.org/wiki/$1هو-
maihttps://mai.wikibooks.org/wiki/$1هو-
map-bmshttps://map-bms.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mdfhttps://mdf.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mghttps://mg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mhhttps://mh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mhrhttps://mhr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mihttps://mi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
minhttps://min.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mkhttps://mk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mlhttps://ml.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mnhttps://mn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mnihttps://mni.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mnwhttps://mnw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mohttps://mo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mrhttps://mr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mrjhttps://mrj.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mshttps://ms.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mthttps://mt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mushttps://mus.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mwlhttps://mwl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
myhttps://my.wikibooks.org/wiki/$1هو-
myvhttps://myv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
mznhttps://mzn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nahttps://na.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nahhttps://nah.wikibooks.org/wiki/$1هو-
naphttps://nap.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ndshttps://nds.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nds-nlhttps://nds-nl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nehttps://ne.wikibooks.org/wiki/$1هو-
newhttps://new.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nghttps://ng.wikibooks.org/wiki/$1هو-
niahttps://nia.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nlhttps://nl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nnhttps://nn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nohttps://no.wikibooks.org/wiki/$1هو-
novhttps://nov.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nqohttps://nqo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nrmhttps://nrm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nsohttps://nso.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nvhttps://nv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nyhttps://ny.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ochttps://oc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
olohttps://olo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
omhttps://om.wikibooks.org/wiki/$1هو-
orhttps://or.wikibooks.org/wiki/$1هو-
oshttps://os.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pahttps://pa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
paghttps://pag.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pamhttps://pam.wikibooks.org/wiki/$1هو-
paphttps://pap.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pcdhttps://pcd.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pcmhttps://pcm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pdchttps://pdc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pflhttps://pfl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pihttps://pi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pihhttps://pih.wikibooks.org/wiki/$1هو-
plhttps://pl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pmshttps://pms.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pnbhttps://pnb.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pnthttps://pnt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pshttps://ps.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pthttps://pt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
pwnhttps://pwn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
quhttps://qu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
rmhttps://rm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
rmyhttps://rmy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
rnhttps://rn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
rohttps://ro.wikibooks.org/wiki/$1هو-
roa-ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1هو-
roa-tarahttps://roa-tara.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ruhttps://ru.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ruehttps://rue.wikibooks.org/wiki/$1هو-
rwhttps://rw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sahttps://sa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sahhttps://sah.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sathttps://sat.wikibooks.org/wiki/$1هو-
schttps://sc.wikibooks.org/wiki/$1هو-
scnhttps://scn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
scohttps://sco.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sdhttps://sd.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sehttps://se.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sghttps://sg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
shhttps://sh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
shihttps://shi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
shnhttps://shn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
shyhttps://shy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sihttps://si.wikibooks.org/wiki/$1هو-
simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1هو-
skhttps://sk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
skrhttps://skr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
slhttps://sl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
smhttps://sm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
smnhttps://smn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
snhttps://sn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sohttps://so.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sqhttps://sq.wikibooks.org/wiki/$1هو-
srhttps://sr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
srnhttps://srn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sshttps://ss.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sthttps://st.wikibooks.org/wiki/$1هو-
stqhttps://stq.wikibooks.org/wiki/$1هو-
suhttps://su.wikibooks.org/wiki/$1هو-
svhttps://sv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
swhttps://sw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
szlhttps://szl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
szyhttps://szy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tahttps://ta.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tayhttps://tay.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tcyhttps://tcy.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tehttps://te.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tethttps://tet.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tghttps://tg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
thhttps://th.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tihttps://ti.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tkhttps://tk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tlhttps://tl.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tnhttps://tn.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tohttps://to.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tpihttps://tpi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
trhttps://tr.wikibooks.org/wiki/$1هو-
trvhttps://trv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tshttps://ts.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tthttps://tt.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tumhttps://tum.wikibooks.org/wiki/$1هو-
twhttps://tw.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tyhttps://ty.wikibooks.org/wiki/$1هو-
tyvhttps://tyv.wikibooks.org/wiki/$1هو-
udmhttps://udm.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ughttps://ug.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ukhttps://uk.wikibooks.org/wiki/$1هو-
urhttps://ur.wikibooks.org/wiki/$1هو-
uzhttps://uz.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vehttps://ve.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vechttps://vec.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vephttps://vep.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vlshttps://vls.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vohttps://vo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
wahttps://wa.wikibooks.org/wiki/$1هو-
warhttps://war.wikibooks.org/wiki/$1هو-
wohttps://wo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
wuuhttps://wuu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
xalhttps://xal.wikibooks.org/wiki/$1هو-
xhhttps://xh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
xmfhttps://xmf.wikibooks.org/wiki/$1هو-
yihttps://yi.wikibooks.org/wiki/$1هو-
yohttps://yo.wikibooks.org/wiki/$1هو-
yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zahttps://za.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zeahttps://zea.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zhhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zuhttps://zu.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-cnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
zh-twhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1هو-
eglhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1هو-
gswhttps://als.wikibooks.org/wiki/$1هو-
lzhhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nbhttps://no.wikibooks.org/wiki/$1هو-
ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1هو-
sgshttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1هو-
vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1هو-