غوښتلې کينډۍ

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۴:۱۶, ۲۸ نومبر ۲۰۲۳ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۴۵ حدونو پورې ۴۵ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:Botm Winner Short‎‏ (۳ تړنې)
 2. کينډۍ:Stage short‎‏ (۳ تړنې)
 3. کينډۍ:User ps-0‎‏ (۳ تړنې)
 4. کينډۍ:Browsebar‎‏ (۲ تړنې)
 5. کينډۍ:Annotated texts bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 6. کينډۍ:Arts bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 7. کينډۍ:Babel‎‏ (۱ تړنه)
 8. کينډۍ:Babel-3‎‏ (۱ تړنه)
 9. کينډۍ:Computer Science bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 10. کينډۍ:Computer and video games bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 11. کينډۍ:Computer software bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 12. کينډۍ:Domain-specific languages bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 13. کينډۍ:Education bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 14. کينډۍ:Engineering bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 15. کينډۍ:Games bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 16. کينډۍ:Highlighted‎‏ (۱ تړنه)
 17. کينډۍ:How-tos bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 18. کينډۍ:Humanities bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 19. کينډۍ:IT bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 20. کينډۍ:Languages bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 21. کينډۍ:Law bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 22. کينډۍ:Mathematics bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 23. کينډۍ:Miscellaneous bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 24. کينډۍ:New‎‏ (۱ تړنه)
 25. کينډۍ:Programming languages bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 26. کينډۍ:Science bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 27. کينډۍ:Social science bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 28. کينډۍ:Study guide bookshelf‎‏ (۱ تړنه)
 29. کينډۍ:Tl‎‏ (۱ تړنه)
 30. کينډۍ:Tlx‎‏ (۱ تړنه)
 31. کينډۍ:User de‎‏ (۱ تړنه)
 32. کينډۍ:User de-1‎‏ (۱ تړنه)
 33. کينډۍ:User en‎‏ (۱ تړنه)
 34. کينډۍ:User en-2‎‏ (۱ تړنه)
 35. کينډۍ:User eo-3‎‏ (۱ تړنه)
 36. کينډۍ:User fr-1‎‏ (۱ تړنه)
 37. کينډۍ:User is-1‎‏ (۱ تړنه)
 38. کينډۍ:User ro-2‎‏ (۱ تړنه)
 39. کينډۍ:User ru-1‎‏ (۱ تړنه)
 40. کينډۍ:User yi-1‎‏ (۱ تړنه)
 41. کينډۍ:Wikijunior‎‏ (۱ تړنه)
 42. کينډۍ:Wikijunior:د نوي کتاب پېژندنه‎‏ (۱ تړنه)
 43. کينډۍ:Wikiversity‎‏ (۱ تړنه)
 44. کينډۍ:د وګړپالنې د کتابونو رپ‎‏ (۱ تړنه)
 45. کينډۍ:د ژبې او د ادبياتو د کتابونو رپ‎‏ (۱ تړنه)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل