د باندنيو تړنو پلټنه

Jump to navigation Jump to search

Wildcards such as "*.wikipedia.org" may be used.
Supported protocols: bitcoin:، ftp://، ftps://، geo:، git://، gopher://، http://، https://، irc://، ircs://، magnet:، mailto:، matrix:، mms://، news:، nntp://، redis://، sftp://، sip:، sips:، sms:، ssh://، svn://، tel:، telnet://، urn:، worldwind://، xmpp: (defaults to http:// if no protocol is specified).

د باندنيو تړنو پلټنه